Jsme tu pro Vás.
Přinášíme řešení.

Více o nás

Historie advokátní kanceláři sahá až do roku 1991, kdy JUDr. Petr Douša začal svou právnickou činnost v ulici Husova. Služby kanceláře byly natolik žádané, že se do týmu přidali další členové, mezi které patřili: Mgr. Jan Krátký, JUDr. Ladislav Řípa a Mgr. Jan Tůma. O tři roky později byla založena společnost AK, která měla právní subjektivitu v.o.s., a přesunula se do ulice Laurinova. 

Později nahrazuje pana Řípu Mgr. Jan Mlynarčík, ostatní členové zůstávají. Díky velmi široké základně svých klientů je společnost přesunuta do větších a modernějších prostor a od roku 2009 je možné kancelář nalézt v ulici Na Kozině 1438, kde sídlí dodnes. V současné době v kanceláři působí následující skupina spoluracujících advokátů:

Advokáti AKMB:
JUDr. Petr Douša
Mgr. Jan Tůma
Mgr. Eva Ciprysová
Mgr. Ondřej Pivoňka
Mgr. Jan Krátký
Mgr. Jakub Macoun

Koncipient:
Mgr. Štěpán Petrovický

Korporátní právo

Zakládání, registrace a změny obchodních společností, jejich správa a zajištění přeměn.
Fúze, akvizice společností či jejich částí.

Trestní právo

Zajištění právního poradenství klientům ve všech úrovní trestního řízení.

Smluvní agenda a závazkové právo

Návrh, příprava a připomínkování smluv, včetně dalších právních jednání s tím souvisejících.

Nemovitostní transakce

Komplexní zajištění převodů nemovitostí, včetně advokátních úschov, územní řízení, developerské projekty.
Poradenství společenstvím vlastníků jednotek.

Právo hospodářské soutěže

Nabídka poradenství ohledně sporných záležitostí soutěžního práva a problematiky nekalé konkurence.
Zastupování před soudy a před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Sporná řízení

Zastupování v řízeních před soudy a rozhodčími orgány. Poradenství i zastupování v oblastí mimosoudního vyjednávání.

Správní právo a správní soudnictví

Zastupování v řízeních před správními orgány, v řízeních o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím.
Zastupování při soudním přezkumu správních rozhodnutí.

Insolvenční právo

Poradenství v oblasti věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení. Zastupování v souvisejících sporech a řízeních,  ve věřitelských orgánech. Příprava nákupu podniku či jednotlivých věcí v rámci insolvenčního řízení.

Právo duševního vlastnictví

Poradenství a zastupování v oblasti autorskoprávních aspektů podnikání, patentů a průmyslových vzorů.

Rodinné právo

Poradenství v oblasti předmanželské smlouvy i majetkového vypořádání manželů.
Zastupování dědiců v dědickém řízení.

< >
Telefon + Fax
tel.: + 420 326 325 517
fax: + 420 326 328 492
IČ: 251 234 41
DIČ: CZ251 234 41

Kontaktní formulář